Rules

- Không chửi bới , nói tục , chửi thề . ( cảnh báo 3 lần , sau 3 lần block User)
- Không Spam , Pr dưới mọi hình thức ( Ban IP không cần cảnh báo )